Depresyon ve Anksiyate

Depresyon, çağın hastalıkları arasında yer alan günden güne daha fazla insanı etkileyen bir rahatsızlık halini almıştır . Modern yaşam bir yandan kolaylık ve yenilikler getirirken diğer taraftan insanlara yüklediği rollerle psikolojik sorunlarıda da beraberinde getiriyor. Kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan, birbirinden soyutlaşmış kitleler, ekonomik sorunların ve kendisine biçilen rollerin etkisiyle yoğun stres yaşamaktadırlar.

 Depresyon ve Anksiyate- ekran görüntüsü küçük resmi   Depresyon ve Anksiyate- ekran görüntüsü küçük resmi

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar kalabalıklar arasında hem ekonomik hem de sosyolojik olarak var olma ve kendini ispatlama çabası içerisindedirler. İmkanlar ve istihdam alanları çok bile olsa kişi sayısının da fazla olması, karşılıklı rekabet ve imkanların bölüşümü sorununu ortaya çıkarmıştır.
Sınav kazanmak, meslek sahibi olmak, mutlu bir ilişki kurabilmek ve iş bulabilmek hepsi bireylere aşırı stres ve sorumluluk yükleyen faktörlerdir.

Modern yaşamla depresyon arasındaki ilişki olduğu son zamanlarda ortaya konmuştur.  Tarım kültüründe imkanlar az olsa da, doğada zar zor geçinen en ilkel kavimlerde dahi depresyon görülmüyor. İlginç ama gerçek. İnsanlar kendilerini doğal yaşamdan ve toplumdan ne kadar soyutlarlarsa genetik yapılarının emrettiği yönün aksine itmiş olurlar.
Kendimizi kapalı alanlara hapsetmemeli atalarımızdan gelen genetik yapımıza uygun hareket etmeliyiz.

Modern yaşam, sorumlulukların ve teknolojinin artmasıyla kalabalıklar içeresinde yalnızlaşan insan modelini doğurmuştur. Çoğu insan gerçek yerine sanal aleme hapsolmakta, hatta yakınları ile bile buradan iletişim kurmaktadır. Oysa sanal sosyallik, gerçek sosyallik ile ikame edilemez.
Sizlere bu konuda yazdığım ve uygulama haline getirdiğim konuları okumanızı öneririm.
Beslenmeden hayat tarzına  ve düşüncelerimizin bizi nasıl etkilendiğini burada ayrıntılı olarak anlattım. Okumanızı öneririm.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir