Php Mysql Dersleri-Veritabanı Oluşturma

Aşağıdaki işlemlerde nasıl veritabanı oluşturup sorgulama yapılacağını, veritabanına ekleme ve silme işlemlerini göreceğiz.

Veritabanı Oluşturma ve Bağlanma

Aşağıdaki işlemde önce mysql bağlantısı yapılmalı ve her zaman işlem yapılmadan önce bağlantı sağlanmalı

//Bağlantı oluşturma

<?php
$con=mysqli_connect("127.0.0.1","root","parola");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
{
echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

buradaki bağlantı işlemini baglan.php adlı bir dosyaya yazarak aşağıdaki gibi her defasında yazmaktan kurtulmak için include komutu ile çağırabiliriz.

//Veritabanı oluşturma: Burada  bir veritanı oluştutup kişilerin ve adreslerinin tutulduğu 30 kelime içerebilen kisiler adlı bir tablo ve kisiadi ve adres adında iki adet alan tanımlanmıştır

//Veritabanı oluştur

<?php

include "baglan.php";

$sql="CREATE DATABASE ulas";
// Tablo Oluştur

 

$sql = "CREATE TABLE kisiler
(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(id),
kisiadi VARCHAR(30),
adres VARCHAR(30)
)";

?>

//Burada id numarası ile otomatik olarak eklenen 10 kişinin bilgilerini getirme işlemi yer alıyor.

<?php

include "baglan.php";
$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM kisiler
WHERE id='10'");

while($row = mysqli_fetch_array($result))
{
echo $row['kisiadi'] . " " . $row['adres'];
echo "<br>";
}
?>

//Tüm kayıtları getirmek için

<?php

include "baglan.php";

$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM kisiler");

while($row = mysqli_fetch_array($result))
{
echo $row['kisiadi'] . " " . $row['adres'];
echo "<br>";
}

?>

 
//Veritabanına kayıt ekleme işlemi

include "baglan.php";

$kisiadi="Xmen"

$adresi="İstanbul/Türkiye"
mysqli_query($con,"INSERT INTO kisiler (kisiadi, adres)
VALUES ('$kisiadi', '$adres')");

//Kontrol
if (mysqli_query($con,$sql))
{
echo "Veritabanı başarıyla oluşturuldu";
}
else
{
echo "Database oluşturma hatası: " . mysqli_error($con);
}
?>

// Veritabanından Kayıt Güncelleme Değiştirme

<?php

include "baglan.php";

$con=mysqli_connect("127.0.0.1","root","","");

$sql="UPDATE kisiler SET ad='Ulaş Öcal' WHERE id=3";
if (mysqli_query($con, $sql)) {
echo "Record updated successfully";
} else {
echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($con);

?>

// Veritabanı Kayıt Silme İşlemi
<?php

include "baglan.php";

// Kayıt Güncelleme Değiştirme

$sql="DELETE FROM kisiler WHERE id=3";
if (mysqli_query($con, $sql)) {
echo "Kayıt Silindi";
} else {
echo "Hata: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($con);

?>

// Veritabanı Tüm Tabloları Listeleme

<?php

include "baglan.php";

$res = mysqli_query($con,"SHOW TABLES");
while($cRow = mysqli_fetch_array($res))
{

echo "$cRow[0]"."<br>";

}

//Rastgele kisiler tablosundan 6 kişi

$res = mysqli_query($con,"SELECT * FROM kisiler ORDER BY rand() LIMIT 6 ");
while($row2 = mysqli_fetch_array($res))
{

echo $row2['oyunadi'];
}

?>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir