Php Temel Fonksiyonlar ve Komutlar

Php’de kelimeleri birleştirme işlemi

<?php
$kelime1 = "Hayatta en hakiki mürşit";
$kelime = 'ilimdir';
echo $kelime1 . " " . $kelime2;
?>

strlen() ile karakter uzunluğunu görüntüleme

Değişkenin karakter uzunluğunu (harf sayısı) verir.

<?php
$zununluk = "Bu cümlenin uzunluğu";
echo strlen( $uzunluk );
?>

 

strpos fonksiyonu ile belirtlen text belirtilen karakteri içeriyor mu?

Aşağıdaki cümlede değişkenin “!” içerip içermediğinin kontrolü yapılıyor.


<?php
$str="Yazilim İndir!"
if (strpos($str, '!') !== FALSE)
    echo 'Bulundu';
else
    echo "Bulunamadı!";

?>


if else koşulunun kullanılması

<?php
$metin = "php dersleri";
if ( $metin == "php dersleri" ) {
echo "Doğru cevap";
}else{

echo "Yanlış cevap";

}
?>

Php’de dizin oluşturma işlemleri

$ulkeler = array("Türkiye", "Yunanistan", "Rusya", "Suriye");

buraki kodda ülkeler dizininde birinci öğreyi göstermek istediğimizde

$ulkeler[0] değişkeni bize Türkiye’yi verecektir. Dizinler belli gurupta çok fazla değişkeni belirmek için kullanılır. Her ülke için ayrı değişken tanımlamak yerine hepsini ulkeler dizininde tanımlamış oluruz.

$isimler[]="Mustafa"

$isimler[]="Kemal"

$isimler[]="Atatürk"

$isimler[2] değişkeni bize  "Atatürk" ifadesini verecektir.

 

For döngüsü kullanarak listeleme

<?php
for ( $i = 1; $i <= 5; $i++ ) {
echo "Benim sayım $i!";
}
?>

For Each Döngüsü kullanımı

Eğer bir işlemi tekrar eden bir döngüye sokmak istersek burada i sayısal indeksi 10 kadar birer birer artırılıyor. Her defasında da yazma işlemi tekrar ediyor.

<?php
for ( $i = 1; $i <= 10; $i++ ) {
echo "Merhaba $i!";
}
?>

 

Yukarıdaki dizin örneğinden yola çıkarsak

foreach( $isimler as $deger ) {
echo $deger;
}

?>

Sonuç

Mustafa

Kemal

Atatürk

olacaktır.

Karşıaştırma ve İşlem Operatörleri

Operatör İsim Kullanılışı
== Eşittir $a == $b
=== Denktir $a === $b
!= Eşit değildir $a != $b
!== Denk değildir $a !== $b
<> Eşit değildir $a <> $b
< Küçüktür $a < $b
> Büyüktür $a $b
<= Küçük ve eşittir $a <= $b
>= Büyük ve eşittir $a >= $b
Operatör İsim Örnek
+ Toplama $a + $b
Çıkartma $a – $b
* Çarpma $a * $b
/ Bölme $a / $b
% Modül $a % $b

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir