form

Yeni Activity oluşturmak ve çalıştırmak

Android ile projenizi ilk defa oluşturduğunuzda eğer ismini değiştirmemişseniz aktivitenizin adı MainActivity olarak gözükür ve buna bağlı layout dosyanız activity_main.xml olacaktır. package com.example.sehirsimleri; public class MainActivity extends Activity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); ………., Bu program çalıştıkran sonra ilk olarak açılacak activity ana eyleminizdir. Ayrıca biz farklı işlemlerden oluşan yeni bir […]

TextView,EditTex ve Button kullanımı

Bu konuda xml dosyamıza TextView, EditTex ve Button nesneleri ekleyerek uygulama yapmayı öğreneceğiz. TextView nesnesi forma tanımlama etiketleri eklemek için kullanılır. EditText ise veri girişi yapmakta kullanılan textlerdir. Button nesnesi ise tanımladığımız bazı işlemleri yapmakta kullanacağımız butonlardır. Şimdi bu nesneleri kullanarak basit bir toplama işlemi yapalım. Sağ taraftaki paleti kullanarak  layouta 3 tane textview ve […]