işlemler

Php’de değişken nasıl tanımlanır?

Php’de değişkenleri önüne $ işareti koyarak tanımlamamız gerekiyor. Bu sembol bize ifadenin değişken olduğunu gösterir.   <?php $site=”ulasocal.com”; if ($site=”ulasocal.com”) { echo “Hoşgeldiniz”; } ?> Yukarıdaki script site adresi ulasocal.com girilirse “Hoşgeldiniz” yazısı görüntüleyecektir. Basit bir toplama işlemi yapacak olursak <?php $sayi1=5; $sayi2=8; $sonuc=$sayi1+$sayi2; echo  $sonuc; ?> buradaki sonuç değişkeni işlemin sonucunun aktarıldığı değişkendir.