Toplumsal çürüme ve kıyamet alametleri

 

 1-İşlerin ehil olmayanlara verilmesi

Sırf örgütlenme kadrolaşma adına, devlet yönetimde ve diğer iş pozisyonlara ehil olmayan kişilerin getirilmesidir. Hak eden değil de yandaş ve iltimas sahipleri makam sahibi olurlar. Devletin yönetimine halkın en şerlileri ve fitneci başları seçilir. İşler torpille(iltimasla) yürümeye başlar. Adam kayırma, ahlaksızlık ve hazırdan kazanma had safhaya ulaşır.

 

 

2- Ulemanın Susturulması Ahmakların Konuşturulması

Halkın ileri gelenlerine, eli kalem tutan bilim adamlarına ve doğru söyleyenlerine karşı muhalefet ve itibarsızlaştırma projeleri yürütülür. Aydınların yaptığı uyarılar, şer sisteminin, menfaat düzenin bozulmasına sebep olacağından dolayı onlara sürekli karşı duruş sergilenir. Her türlü felaketin altında cehalet vardır. Bilirkişiler halkı uyararak onların uyanmasını ve gerçekleri görmesini sağlarlar. Şerciler halkın cehaletini, gafletini, ahlaksızlığını, menfaatçiliğini kullanırlar. Nerede yağcı, özel tutulmuş, alanında bir doktrine ve uzmanlığa sahip olmayan kimseler fetva vermeye, halkı yanıltmaya başlarlar. Fitnelerin ve komplo teorilerinin üretilmesine yardımcı olurlar.

 

3- Dürüstlüğün cezalandırılması ve ahlaksızlığın artması

Nerede gariban, iyi niyetli kimse varsa ezilen tarafta yer alması, gaddar, çevresine ve makamına güvenen ahlaksız zalimler tarafından kenara itilmesi ve cezalandırılmasıdır.

Ahlaklı kimselerin alanında yükselmesi engellenir. Gücü yeten yetene sistemi kurulur. Dürüst insanların makamında yükselmesi ve kariyerinde ilerlemesi engellenir. Namussuz kimseler el üstünde tutulurken namuslu olanlara leke sürülür. Fitne ve riyakarlık pirim yapmaya başlar. Menfaati olmadan insanlar diğer insanlara selam dahi vermez hale gelirler. İkiyüzlü fesad kimseler akıllı, zeki ve başarılı kabul edilir. İçten pazarlılıklı olmayan özü sözü bir kimselere enayi ya da bön muamelesi yapılır. Düzen adamları, kepaze, madrabaz, ciğeri beş para etmez adamlara övgüler düzülür. Adalet ve hukuk sistemi tarafsızlığını yitirir, kişilere göre işler hale gelir.

 

4-Yetim hakkı ve kamu hakkı yemek

Sosyal fayda amacıyla toplanan tüyü bitmemiş yetimin hakkını kendi çıkarları ve yandaşları için kullanmak. Devlet imkanlarıyla zenginleşmek.

 

4- Zulüm etmek ve zulüme seyirci kalmak

Zulüme destek olmak, gücü yetmeyenlerin mazlumların ezilmesine rıza göstermek. Dilsiz şeytanlık yapmak.

 

5- Doğayı rant uğruna katletmek

Para uğruna yeşil alanları, ağaçları, dereleri  kurutmak, havyanların neslini tüketmek. Atmosfere sera etkisi yayan gazlar salmak.

Sonuç mevsimler ve iklimler değişiyor. Doğa, seller, sıcaklar, depremler şeklinde intikamını almaya başlıyor.

 

Sonuç olarak takdiri ilahi bu bölgeleri savaş, terör, yoklsulluk, eziyet, doğal afetler şeklindeki olaylarla ıslah etmeye çalışır. Düzelmemekte ısrar edenlerin helak edileceği ve azaba çarptırılacakları dini kaynaklarda yer almaktadır. Bunlar bazen bir ülke, bazen kavim, ya da herhangi bir topluluk olabilir.

Allah zalimlerin cezasını başka zalimler eliyle verecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir